Peace Parks International

The Netherlands

The Netherlands

Stichting Friends of the Peace Parks

Kamer van Koophandel registration nr: 3330646
ANBI / RSIN number: 807273119


Over

In 1997 richtte Dr Anton Rupert samen met twee vrienden Dr Nelson Mandela en Prins Bernhard der Nederlanden, Peace Parks Foundation op. Aan de basis van Peace Parks Foundation lag de wens om in Zuidelijk Afrika grensoverschrijdende natuurparken in te richten om economische vooruitgang voor de lokale bevolking te bevorderen én dieren de ruimte te geven die ze nodig hebben. Wilde dieren houden zich niet aan landsgrenzen en deze vormen dan ook vaak onbedoelde obstakels in hun leefgebied. Peace Parks bevorderen ook de vrede en stabiliteit in de regio, vandaar ‘Peace’ Parks, omdat voor het slagen van de plannen intensieve internationale samenwerking noodzakelijk is. Grotere gebieden betekent een grotere veerkracht voor ecosystemen, en dat opent perspectieven voor intensiever gebruik van natuurlijke bronnen, zonder blijvende schade aan te richten. De inrichting van grensoverschrijdende beschermde gebieden ondersteunt het behoud van biodiversiteit en stimuleert duurzame economische activiteiten zoals ecotoerisme en landbouw.

De Peace Parks Foundation Nederland (PPF-NL) is een vrienden-stichting en heeft tot doel om de Peace Parks Foundation gevestigd in Zuid Afrika te ondersteunen in al haar doelstellingen, werkzaamheden en activiteiten, welke onder meer omvatten, (conform haar statuten):  ‘…. het initiëren, bevorderen en ondersteunen van grensoverschrijdende natuurbeschermings- en werkgelegenheidsprojecten met name in zuidelijk Afrika en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn, ….’. Peace Parks Foundation Nederland is een CBF-gekeurmerkte ondersteunings-stichting en vervaardigd ieder jaar ook een publiek jaarverslag. Op deze site kunt u de jaarverslagen raadplegen.


Tax-friendly Donations

Donating to Stichting Friends of the Peace Parks enables you to support Peace Parks Foundation in a tax-efficient manner. See here how you can make direct payments to the Netherlands.


Contact

General enquiries:
Drs John Loudon

Assistant to Drs Loudon
Annemieke Gerritsen-Nouwens

Koningslaan 42
1075 AE Amsterdam
Nederland
Tel: +31 6 8272 6272

Enquiries

Request Successful

Thank you kindly for contacting us. We will get back to you shortly.

REQUEST AGAIN

Request Failed

Something went wrong while processing your submission, please try again.

TRY AGAIN

*Mandatory Fields

Privacy Policy     Terms of Use     Cookie Policy     Reg no: 1997/004896/08     NPO: 005-294     PBO: 130003729